Adhezja / Przyczepność  Ilość produktów: 4

 • Wybierz model

  Nóż służy do badania adhezji metodą siatki nacięć wg. normy ISO 2409. Krążkowe ostrze zapewnia stały kąt styczności ostrza z powierzchnią oraz poprzez obrócenie umożliwia kolejne wykorzystanie każdej z 6 krawędzi tnących bez konieczności zakupu nowego ostrza. Dostępne wersje: z rozstawem noży 1, 2 lub 3mm. Modele dostępne ze Świadectwem Sprawdzenia. Wybór...

  831,74 zł netto Oczekiwanie na dostawę
  Oczekiwanie na dostawę
 • Taśma do badania adhezji o szerokości 25mm zgodna z normą ISO 2409:1992, PN EN-ISO 2409:1999, NEN EN-ISO 2409:2003 DIN EN-ISO 2409

  37,50 zł netto W magazynie
  W magazynie
 • Taśma do badania przyczepności. Jest zgodna z normami: ISO 2409:1992, PN EN-ISO 2409:1999, NEN EN-ISO 2409:2003 DIN EN-ISO 2409.

  82,89 zł netto W magazynie
  W magazynie
 • Uniwersalna płytka inspektorska wykonana z nierdzewnej stali. Wykorzystywana przez kontrolerów jakości do badania jakości i grubości aplikowanych powłok malarskich. Sprzedawana w zestawie z nożem i taśmą.

  457,15 zł netto W magazynie
  W magazynie

Istnieje wiele sposobów łączenia ze sobą materiałów. Do najpopularniejszych sposób należy przede wszystkim lutowanie, nitowanie, spawanie, zgrzewanie czy też klejenie przemysłowe. Od momentu wprowadzenie tej ostatniej metody, przeprowadzono wiele badań i analiz, mających na celu ulepszenie skuteczności klejenia. Wyróżnia się dwie podstawowe siły, które wpływają na połączenie klejowe, a jedną z nich jest adhezja. Na czym polega? Przeczytaj i sprawdź!

Czym jest adhezja?

Jest to stan, który pozwala utrzymać ze sobą dwie stykające się powierzchnie, zarówno ciał fizycznych, jak i szeroko pojętych substancji w stanie ciekłym lub stałym. Ważne jest także różne oddziaływanie adhezyjnych od reakcji chemicznych, które pozwalają na powstawanie trwałych lub tymczasowych wiązań chemicznych. Zjawisko to zachodzi i jest szczególnie widoczne w skali makro pomiędzy substancjami o odmiennych właściwościach. Należy jednak pamiętać, że proces adhezji jest odwracalny, a jego miarą jest praca na jednostkę powierzchni, jaką należy wykonać, by rozłączyć stykające się powierzchnie ciał.

Gdzie występuje zjawisko adhezji?

Powszechnie proces ten wykorzystuje się przy klejeniu dowolnych powierzchni. Co ciekawe, właśnie to w tym obszarze bardzo trudno jest określić, gdzie przebiega granica między czystą fizyczną adhezją, a wytworzeniem się słabych wiązań wodorowych. Dla uproszczenia badań i wnioskowania, przyjmuje się, że skuteczność kleju, czyli jego przyczepności jest uzależniona właśnie od oddziaływać adhezyjnych, pomiędzy warstwą kleju, a powierzchniami klejonych nim materiałów.

Ponadto zjawisko to występuje w pisaniu kredą po tablicy, malowaniu, spawaniu czy lutowaniu. Czynnikami, jakie wpływają na adhezję są między innymi zwilżalność, lepkość, a także porowatość.

Jak zmierzyć siłę adhezji?

Pomiar siły mierzy się w formie badania siły zrywania, ścinania, a także odrywania. Badanie zrywania polega na maksymalnym naprężeniu, które może wytrzymać materiał przy rozciąganiu lub ciągnięciu, zanim ulegnie uszkodzeniu. Badanie ścinania polega na pomiarze odporności kleju na naprężenia ścinające, natomiast badanie odporności to nic innego, jak pomiar przy odrywaniu podłoża od krawędzi.

Dodano produkt do porównania